• ERA Kolejleri

ERA Kolejleri

Ünvanı olan ERA ile Türkiye’de yeni bir dönemi, gelişim eğitmiyle yepyeni bir geleceği temsil eden ERA Kolejleri, 2014 - 15 öğretim yılında hizmete açmayı planladığı 5 yeni özel okulu ile 4+4+4 eğitim sisteminim tüm basamaklarında bir ilke imza atıyor.

İnovatif eğitim sistemini, öğrencilerine sunduğu Zihinsel Gelişim, Fiziksel Gelişim, Sosyal Gelişim, Psikolojik Gelişim ve Akademik Gelişim eğitim başlıkları altında özelleştirerek, gelecek odaklı bir bakış açısıyla yepyeni bir devri başlatıyor...

Misyonumuz: Eğitimin sadece kalkınmanın bir şartı değil; toplum nezdinde araştırma ve gelişimin motor, bilginin ise hareketi sağlayan tekerlekler olduğu bir yaşam aracı olarak benimsetilmesi ve geliştirilmesidir.

Vizyonunumuz: Eğitim, insanoğlunun mükemmeliği arayışındaki yegane manifestosudur.

Era Kolejleri, bilimsel verilerle tanımlanan bir gelecek kurgusu içerisinde, öğrencilerin zihinsel, psikolojik, sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim süreçlerinin analitik değerlerine endeksli olarak kalitetif kimliklerine form verilen; veli, öğrenci ve eğitmen bileşenlerinden oluşan inovatif ve alternatif bir eğitim sistemidir.

Hedef ve İlkeler

ERA Kolejleri; bilginin öğrencinin zihninde bir kişisel disiplin anlayışı ile başarıya dönüştürülmesini eğitim sisteminde sorgular.

Bilgi edinmeyi öğrencinin iç dünyasında bir ihtiyaç ve vazgeçilmez bir ilgi alanına dönüştürebilen bir keyif aracı olarak ele alır ve davranış modeli eğitimde positivitedir.
Eğitimi, kayıtsız ve şartsız insanoğlunu doğruya yönelten bir ışık olarak kabul eder.
Eğitimi sadece iyi öğrenciler yetiştirmek üzerine değil; bireylerin rasyonel düşünme yeteneklerinin geliştirilerek, bilgi ve öz güvenlerinin artırılması ana prensibiyle değişime yatkın bir sistem olarak kurgular.
Eğitimde yaratıcılık ve innovasyon eğitmenler, idareciler, veliler ve öğrenciler için vazgeçilmezdir.
Evrensel etik prensipleri kabul eder, tüm yerel gelenek ve inançlara saygılıdır.

DETAYLI BİLGİ

ERA KOLEJLERİ


ERA Kolejleri